Uit elkaar met kind

Gezamenlijk gezag


De wet schrijft voor dat als ouders uit elkaar gaan zij een ouderschapsplan moeten opstellen. In dat ouderschapsplan worden alle afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken vastgelegd. Daarbij kunt u onder andere denken aan:

  • waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft;
  • de zorg- en contactregeling (op welke dagen het kind bij welke ouder verblijft, waaronder ook de verdeling van vakanties en feestdagen);
  • wie bevoegd is bepaalde beslissingen over het kind te nemen;
  • financiële afspraken.

Eenhoofdig gezag

Ook als u niet gezamenlijk het gezag over uw kind uitoefent, is het ook aan te raden om een ouderschapsplan op te stellen. Dat zorgt namelijk voor duidelijkheid en rust, waardoor zoveel mogelijk discussies kunnen worden voorkomen.

Meer over familierecht

Uit elkaar en dan?

U zult met elkaar stil moeten staan bij de vraag hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien en hoe u in die situatie de zorg over uw kind zult gaan verdelen. Dat kan erg lastig zijn. Geluk advocatuur en mediation kan u hierbij op verschillende manieren helpen.

Op de eerste plaats is mediation een zeer geschikt middel om samen afspraken over uw kind te maken. Naast professionele begeleiding in uw communicatie, kan een mediator u ook van juridisch advies voorzien. Daarnaast kan een KIES-mediator ook een gesprekje met uw kind te voeren. Voor kinderen is het in scheidingssituaties namelijk van groot belang dat zij het gevoel hebben te worden gehoord. Een mediator legt de gemaakte afspraken voor u vast en zorgt ervoor dat die worden bekrachtigd door de rechtbank, zowel in echtscheiding als in andere scheidingssituaties.

Uiteraard is het ook mogelijk om hulp van een advocaat in het schakelen. Een advocaat kan u helpen bij het maken van afspraken met uw ex-partner, bijvoorbeeld door middel van een viergesprek met uw ex-partner en zijn/haar advocaat. Ook in dat geval worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan, dat door de rechter kan worden bekrachtigd. Als u er niet in onderling overleg uitkomt, zal een rechter knopen moeten doorhakken. Geluk advocatuur en mediation kan u bijstaan in een juridische procedure of mediationgesprekken met u en uw ex-partner voeren.

Meer over Geluk advocatuur en mediation

 

Bijzondere curator

In sommige gevallen is het raadzaam dat een bijzondere curator wordt ingeschakeld om het belang van het kind te behartigen. De rechter kan op verzoek van ouders een bijzondere curator benoemen. HIermee krijgt een kind een eigen stem in de procedure.

Meer over bijzondere curator

Heeft u een vraag?