Scheiding van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed houdt in dat u financieel uit elkaar gaat, maar uw huwelijksband blijft bestaan. U blijft wettelijk gezien getrouwd. Deze vorm van scheiden kan een uitkomst bieden indien het u vanuit geloofsovertuiging niet vrij staat om uw huwelijk te ontbinden, u niet meer onder één dak kunt wonen, of u nog niet zeker bent of u definitief uit elkaar wenst te gaan.

Procedure scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed gaat via vrijwel dezelfde procedure als een echtscheiding. Als er minderjarige kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan worden opgemaakt. Daarnaast dienen er afspraken te worden gemaakt over de financiële afwikkeling, zoals de verdeling van de gemeenschap van goederen, de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en eventuele vaststelling van kinder- en/of partneralimentatie. Voor het voeren van de procedure voor scheiden van tafel en bed is bijstand door een advocaat vereist.

Gevolgen van scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed heeft vrijwel dezelfde gevolgen als een echtscheiding. Een aantal belangrijke gevolgen zijn:

  • U blijft gehuwd. Hierdoor blijven de rechten en plichten van echtgenoten op u van toepassing, zoals de onderlinge onderhoudsplicht.
  • Financieel bent u niet langer aan elkaar gebonden, doordat de gemeenschap van goederen wordt ontbonden of de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld.
  • U bent niet meer aansprakelijk voor schulden die na de scheiding van tafel en bed door uw echtgenoot worden gemaakt.
  • U kunt met een nieuwe partner gaan samenwonen, maar geen huwelijk of geregistreerd met die nieuwe partner aangaan.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Mogelijkheden na scheiden van tafel en bed


Verzoening
De scheiding van tafel en bed kan eenvoudig weer ongedaan worden gemaakt door gezamenlijk de rechtbank te verzoeken daarvan een aantekening in het huwelijksregister te maken.

Echtscheiding
Indien u uw huwelijk officieel wilt beëindigen, kunt u na drie jaar van tafel en bed gescheiden te zijn, een verzoek tot echtscheiding indienen. De termijn van drie jaren kan worden verkort tot ten minste één jaar, indien uw echtgenoot zich zodanig misdraagt dat van u niet kan worden gevergd nog langer met uw echtgenoot gehuwd te blijven.

Of niets…
U kunt er uiteraard ook voor kiezen van tafel en bed gescheiden te blijven.

Meer over scheiden

Heeft u een vraag?