Scheiden

Een verbreking van een (huwelijkse) relatie is vaak een zeer ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Indien u kinderen heeft, zal de impact van de scheiding waarschijnlijk nog groter zijn. U gaat immers als echtgenoten/partners scheiden, maar u blijft samen ouders en in die hoedanigheid aan elkaar verbonden. Iedere scheiding is anders. Professionele begeleiding helpt u verder.

Echtscheiding

Indien u gaat scheiden moet er veel worden geregeld. Wanneer u kinderen heeft, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Daarnaast moeten uw financiën worden gesplitst. Hierbij is de wijze van afwikkeling afhankelijk van de vraag of u bent getrouwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Ook komen eventuele alimentatieverplichtingen aan bod en de verevening van het pensioen. Als gespecialiseerd scheidingsadvocaat zal ik u op al deze vraagstukken van informatie voorzien, u adviseren en u bijstaan in de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank.

Stappenplan echtscheiding

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Ook voor de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap kunt u terecht bij Geluk advocatuur en mediation. Indien u geen kinderen heeft en u kunt samen met uw partner afspraken maken, kan de ontbinding van het geregistreerd partnerschap buiten de rechter om worden geregeld. Indien u kinderen heeft of u kunt het niet eens worden met uw partner, dan dient de ontbinding van het geregistreerd partnerschap via de rechtbank te worden geregeld.

Meer over ontbinden geregistreerd partnerschap

Verbreking samenwoning

Voor een verbreking van een samenwoning bestaan geen wettelijke regels. Juist daarom is goede juridische bijstand belangrijk. Indien u een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten, is die overeenkomst leidend voor de wijze waarop uw samenwoning juridisch wordt afgewikkeld. Zonder overeenkomst is de Nederlandse wet bepalend. In alle gevallen adviseer ik u ten aanzien van de verbreking van uw samenwoning.  

Uit elkaar met kind

Scheiding van tafel en bed

Het is ook mogelijk alleen te scheiden van tafel en bed. Een scheiding van tafel en bed houdt in dat u uw huwelijksband in stand laat en u enkel financieel uit elkaar gaat. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing bieden, indien uw geloofsovertuiging een scheiding niet toestaat of u om andere redenen uw huwelijk in stand wil laten, maar wel gescheiden wilt wonen en de financiële zaken goed wilt regelen. Het biedt zekerheid over uw financiële positie en – indien u kinderen heeft – kunt u ook duidelijke afspraken maken over de kinderen.

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Mediation

In alle zaken kunt u ook kiezen voor mediation. In dat geval maakt u samen afspraken over de gevolgen van uw scheiding. Hiermee houdt u zelf de regie over uw scheiding en bespaart u kosten.

Meer over mediation

Heeft u een vraag?