Over Eefje van Nuenen-Meulesteen

Sinds 2004 ben ik werkzaam als familierechtadvocaat en sinds 2008 als geregistreerd vFAS-mediator. In 2011 ben ik mijn eigen kantoor gestart; aanvankelijk in Breda en vanaf juni 2016 ben ik gevestigd in Hilvarenbeek.

specialist familierecht

Als gespecialiseerd vFAS-advocaat en scheidingsmediator bent u bij mij verzekerd van deskundige bijstand in uw familierechtelijk dossier. In mijn familiepraktijk ligt de nadruk op mediation, (complexe) scheidingen, alimentatiekwesties en omgangszaken.

advocaat en mediator

Het vervullen van zowel de rol van advocaat als mediator werkt onderling versterkend. Zo kan ik mijn mediationvaardigheden goed toepassen in mijn werkzaamheden als advocaat. Procederen in familiezaken hoeft immers niet altijd te resulteren in een ‘vechtprocedure’. Andersom komt mijn kennis en ervaring als advocaat goed van pas bij mijn werkzaamheden als mediator. Hierdoor kan ik partijen uitleggen wat de eigen juridische positie is en wat de uitkomst van een eventuele procedure kan zijn. 

aandacht voor het kind

Doordat ik een specialisatieopleiding bij KIES heb gevolgd, ben ik als mediator tevens bevoegd om kinderen op een leeftijdsadequate wijze te betrekken bij het mediationtraject. Niet alleen ouders scheiden. De kinderen maken ook een scheidingsproces door. Door hen op een passende wijze te betrekken bij de scheiding, kan de impact van de scheiding voor de kinderen kleiner worden gemaakt.

bijzondere curator

Ik ben tevens werkzaam als bijzondere curator. Ik ben aangesloten bij Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN). Ik word regelmatig door de rechtbank benoemd tot bijzondere curator in afstammingszaken en in geschillen waarin kinderen ernstig klem zitten tussen hun ouders.

nevenwerkzaamheden

Ik ben als secretaris onderdeel van het bestuur van Stichting Leergeld Hilvarenbeek. Als moeder van twee jongens zie ik hoe belangrijk het voor kinderen is om mee te kunnen doen aan sociale activiteiten. Als bestuurslid van Stichting Leergeld zet ik mij in om sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen binnen de gemeente Hilvarenbeek te voorkomen.

Rechtsgebiedenregister NOvA

Heeft u een vraag?