Kinderalimentatie

Gaat u scheiden of uit elkaar en heeft u kinderen? Dan blijft u als ouders samen verantwoordelijk voor de verdeling van de kosten voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Kinderalimentatie is het bedrag dat u als ouder aan uw ex-partner betaalt om bij te dragen in deze kosten. U kunt samen afspraken maken over de verdeling van de kosten van de kinderen en deze afspraken in een ouderschapsplan zetten. Of u kunt de kinderalimentatie laten vaststellen door de rechter.

Hoe wordt kinderalimentatie door de rechter berekend?

Een rechter stelt de hoogte van de kinderalimentatie vast aan de hand van de behoefte van het kind, de draagkracht van ouders en de zorgkorting. De behoefte wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen dat ouders tijdens het samenwonen/huwelijk hadden. Dit met het idee dat de kinderen financieel niet slechter af te mogen zijn door de scheiding. De draagkracht van ouders wordt vastgesteld aan de hand van het huidige inkomen van ouders. Wat hebben zij per maand te besteden? Tenslotte wordt ook rekening gehouden met de zorgkorting en dat is afhankelijk van de omgangsregeling. Geluk advocatuur en mediation beschikt over het meest actuele rekenprogramma om uw kinderalimentatie nauwkeurig te berekenen. Hierme weet u vooraf waar u aan toe bent.

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?

Duur kinderalimentatie

De alimentatieplicht geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen met een leeftijd tussen 18 en 21 jaar werken of op een andere wijze (deels) in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de kinderalimentatie. In dat geval kunt u in overleg met uw meerderjarig kind of via de rechter tot wijziging van de kinderalimentatie komen.

Alimentatie jongmeerderjarigen

Kinderen tussen 18 en 21 jaar worden ook wel “jongmeerderjarigen” genoemd. Voor het vaststellen van alimentatie voor een jongmeerderjarige, gelden andere regels dan voor de alimentatie voor minderjarige kinderen. Bovendien kunnen ouders niet onderling beslissingen nemen over de alimentatie voor een jongmeerderjarige, zonder die daarbij te betrekken. Jongmeerderjarige kinderen zijn door hun meerderjarigheid namelijk bevoegd geworden daarover zelf te beslissen.

Wijzigen van kinderalimentatie?

Indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden kan de kinderalimentatie tussentijds worden gewijzigd. De volgende situaties kunnen onder meer een reden opleveren om de kinderalimentatie te verlagen:

  • verliezen van baan
  • een hoger inkomen
  • krijgen van een nieuw kind
  • uw kind van 18 jaar of ouder heeft zelf inkomen (zoals inkomen uit loon, een uitkering of studiefinanciering)
  • wijziging partneralimentatie

De kinderalimentatie kan alleen in onderling overleg of via de rechter worden gewijzigd. Het is niet toegestaan de kinderalimentatie zonder toestemming van uw ex-partner (of het meerderjarig kind) te wijzigen of te beëindigen.

Verlagen alimentatie?

Indexeren alimentatie

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt het indexeren van alimentatie genoemd. De hoogte van de indexering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Deze jaarlijkse verhoging van de alimentatie betreft een wettelijk vereiste. In onze blogs houden wij u op de hoogte van de indexeringspercentages.

Indien er sprake is van een betalingsachterstand kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden ingeschakeld en de alimentatie voor u innen.

Meer over indexeren

 

Heeft u een vraag?