Indexering alimentatie 2024

Alimentatie, zowel partneralimentatie als kinderalimentatie, moet jaarlijks worden verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage.De wettelijke indexering is bedoeld als compensatie voor de gestegen kosten van het levensonderhoud. Doordat er loon- en prijsstijgingen plaatsvinden, wijzigt de koopkracht. In de wet is in artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek bepaald dat alimentatiebedragen jaarlijks voor inflatie moet worden gecorrigeerd. Hoeveel is de indexering alimentatie 2024?

Indexering alimentatie 2024

Met ingang van 1 januari 2024 dient de alimentatie te worden verhoogd met maar liefst 6,2%! Dat is een forse stijging. Om een beeld te geven van de ontwikkelingen van het indexeringspercentage volgt hieronder een overzicht van het verloop gedurende de afgelopen 10 jaar:

2013 1,7% 

2014 0,9%

2015 0,8% 

2016 1,3% 

2017 2,1% 

2018 1,5% 

2019 2% 

2020 2,5% 

2021 3,0% 

2022 1,9% 

2023 3,4%

Om uit te komen op een indexering van meer dan 6% moeten we terug naar het jaar 1983. In dat jaar was de inflatiecorrectie vastgesteld op 6,4%. Alle jaren daarna is de indexering niet hoger geweest dan 4,6%. In de jaren na 1983 zijn de indexeringspercentages heel laag geweest. In 1984 wa de indexering zelfs uitgesloten (0%) en in 1985 bedroeg de indexering slechts 0,5%. Of we de komende jaren weer terug gaan naar lagere indexeringspercentages is nog niet te zeggen.

Meer over indexeren

 

Gevolgen niet naleven indexering alimentatie

Indien de alimentatie door de rechtbank is vastgesteld en de wettelijke verplichting de alimentatie te indexeren niet wordt nageleefd, kan de alimentatiegerechtigde deze verhoging met terugwerkende kracht vorderen via het LBIO of een deurwaarder. Dit betreft een ‘harde’ vordering. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge betalingsverplichting leiden.

Hoe kan ik alimentatie laten berekenen?

 

Vrijblijvend contact

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken, dat is mogelijk. U kunt bellen of mailen voor meer informatie.

Neem contact op

Heeft u een vraag?