Indexering alimentatie

Indexeren

De wet schrijft indexering alimentatie voor. Dit betekent dat de alimentatie die door een rechter is vastgesteld, of door u is vastgelegd in een overeenkomst, jaarlijks dient te worden verhoogd. Het percentage waarmee u de alimentatie moet verhogen, wordt elk jaar rond november door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld. Het verhogen van de alimentatie wordt ook wel ‘indexeren van de alimentatie’ genoemd.

De afgelopen jaren zijn de volgende indexeringspercentages vastgesteld:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1,7% 0,9% 0,8% 1,3% 2.1% 1.5% 2,0% 2,5% 3,0% 1,9%

 

Waarom alimentatie indexeren?

Omdat de kosten van levensonderhoud stijgen, door bijvoorbeeld inflatie, wijzigen de lonen elk jaar. Om die reden worden ook de bedragen van kinderalimentatie en partneralimentatie jaarlijks gewijzigd. Voor de vaststelling van het percentage waarmee de alimentatie moet worden verhoogd, wordt aangesloten bij het loonindexcijfer: het percentage waarmee de lonen elk jaar stijgen. De alimentatie stijgt dus mee met de gemiddelde loonstijging.

Gaat de indexering alimentatie vanzelf?

De in een jaar geldende alimentatie wordt verhoogd met het door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde percentage. U dient de verhoging op uw alimentatie zelf te berekenen.

Indexering alimentatie vergeten?

Indien u bent vergeten de alimentatie te indexeren, moet u dat alsnog doen. De achterstand die is ontstaan, dient alsnog aan de alimentatieontvanger te worden betaald. Dit geldt niet voor een achterstand van langer van vijf jaar terug. Een achterstand van langer dan vijf jaar geleden is namelijk verjaard en daar kan geen aanspraak meer op worden gemaakt. Met de indexatie tool kunt u gemakkelijk en snel de geïndexeerde alimentatie berekenen.

Wat als het inkomen niet is gestegen?

Ook als het inkomen van de alimentatiebetaler niet is gestegen, moet de alimentatie worden geïndexeerd.  Als de alimentatiebetaler niet meer in staat is de geïndexeerde alimentatie te betalen, kan wel gekeken worden of de alimentatie kan worden gewijzigd.

Wanneer alimentatie wijzigen?

Een alimentatiebijdrage kan worden gewijzigd als er sprake is van gewijzigde omstandigheden ten aanzien van de situatie zoals die was ten tijde van het vaststellen van de alimentatie. Relevante wijzigingen van omstandigheden kunnen onder meer zijn:

  • inkomensdaling door bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid;
  • inkomensstijging;
  • gewijzigde wetgeving (bijvoorbeeld de afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie);
  • verandering in de zorg- en contactregeling/omgangsregeling;
  • uw kind van tussen de 18 en 21 jaar heeft een aanzienlijk inkomen uit een (bij)baan;
  • de alimentatieontvanger is gaan samenwonen;
  • er worden kinderen geboren uit een nieuwe relatie;
  • u wordt onderhoudsplichtig voor stiefkinderen die tot uw huishouden behoren.

Alimentatie verlagen?

Hoe alimentatie wijzigen?

Als er sprake is van een wijziging van omstandigheden die van invloed is op uw financiële situatie, dient de alimentatie te worden herberekend. Geluk advocatuur en mediation biedt u bijstand op verschillende manieren. Zo kunt u door ons uw alimentatie laten berekenen en advies krijgen over de mogelijkheden van wijziging voor een vast bedrag van € 300,00 inclusief btw. Daarnaast kunt u ook kiezen voor mediation en samen met uw ex-partner onder begeleiding van een mediator nieuwe afspraken maken over de alimentatie. De mediator kan een herberekening maken en u van onafhankelijk advies voorzien. De mediator zorgt er vervolgens voor dat de gewijzigde afspraken door de rechtbank worden bekrachtigd.

Vrijblijvend contact

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken, neem dan gerust contact op.

Heeft u een vraag?