Familierecht

Het familierecht is een omvangrijk rechtsgebied. Het heeft betrekking op kwesties die zich in de persoonlijke en relationele sfeer afspelen. Hierbij kunt u denken aan omgang, gezag, erkenning, afstamming, adoptie, naamswijziging, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Voor alle familierechtelijke vraagstukken kunt u bij Geluk advocatuur en mediation terecht

Ouderlijk gezag en omgang

Wanneer ouders uit elkaar gaan heeft dat een grote impact op de kinderen. Het is daarom van belang dat er duidelijke en praktische afspraken worden gemaakt. In Nederland zijn ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin de afspraken over de minderjarige kinderen worden vastgelegd. Hierbij kunt u onder meer denken aan afspraken over de hoofdverblijfplaats, omgangsregeling, medische zaken, schoolkeuze en kinderalimentatie.

Na uw scheiding kan er een geschil ontstaan over de uitoefening van het ouderlijk gezag. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de registratie van het gezag, de wijzging van de verblijfplaats van uw kind of de omgangsregeling. Ook kunt u hierbij denken aan de situatie dat een van de ouders voornemens is om met de kinderen te verhuizen, al dan niet naar het buitenland.

Vervangende toestemming verhuizing 

Afstamming

Het afstammingsrecht heeft te maken met de vraag welke biologische en juridische ouders een kind heeft. Dit kan gaan om de erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap of ontkenning vaderschap:

  • Erkenning: Heeft u een kind gekregen met uw partner maar bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Om uw vaderschap juridisch vast te stellen moet u in dat geval het kind erkennen. U heeft daar de toestemming van de moeder voor nodig. Als deze toestemming niet gegeven wordt, kunt u zich tot de rechter wenden om vervangende toestemming voor de erkenning te krijgen. Erkenning kan overigens ook plaatsvinden zonder dat u de biologische ouder van het kind bent.
  • Gerechtelijke vaststelling vaderschap: Indien u niet zeker weet of u de biologische ouder van een kind bent of u wilt dat het vaderschap van uw (ex)partner wordt vastgesteld maar medewerking daaraan wordt geweigerd, dan kunt u zich tot de rechter wenden om het vaderschap gerechtelijk vast te stellen. 
  • Ontkenning vaderschap: Een andere mogelijkheid is dat het door het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane vaderschap moet worden gewijzigd, omdat de man niet de biologische vader van het kind is. Dat heet ontkenning van het vaderschap.

Uit elkaar met kind


Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

In het geval een gezinssituatie een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een kind, kan een ondertoezichtstelling (OTS) door een rechter worden uitgesproken. Dit gebeurt meestal op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Bij een ondertoezichtstelling houden de ouders het gezag over hun kind, maar het gezag wordt sterk beperkt. De ouders en het kind krijgen begeleiding van jeugdbescherming. De gezinsvoogd geeft aanwijzingen die opgevolgd moeten worden. De OTS kan voor maximaal een jaar worden opgelegd, maar telkens worden verlengd door een rechter.

Gedurende een ondertoezichtstelling blijft een kind in de meeste gevallen gewoon thuis wonen. Als het echter in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind noodzakelijk is, kan jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter toestemming vragen om het kind dag en nacht uit huis te plaatsen (UHP). Een kind kan in een (netwerk) pleeggezin, gezinshuis of een residentiële instelling worden geplaatst. De soort plaatsing dient aan te sluiten bij de problematiek van het kind en/of de ouders.

Als uw kind onder toezicht wordt gesteld of uit huis wordt geplaatst, dan is het belangrijk een goede, gespecialiseerde advocaat in handen te nemen. Dit soort zaken verlangen een actieve opstelling van de advocaat om de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te voorkomen of zo kort mogelijk te maken.

 

Heeft u een vraag?