Bijzondere curator

Een bijzondere curator komt op voor de belangen van een kind, in de rechtszaak en daarbuiten.

Bijzondere curator in de zin van art. 1:250 BW

Indien er sprake is van een belangenconflict tussen het minderjarige kind en zijn ouders of voogd. Van een belangenconflict kan sprake zijn als de ouders onderling een conflict hebben of als het kind een conflict heeft met zijn ouders of voogd. Het moet gaan om een wezenlijk conflict, bijvoorbeeld over de verblijfplaats van het kind of de omgangsregeling. 

De rechter kan ook ambtshalve een bijzondere curator benoemen in een lopende procedure over een echtscheiding, omgang, voogdij en gezag, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Bij de benoeming bepaalt de rechter de precieze taken van de bijzondere curator. Deze taken worden vastgelegd in de uitspraak. De bijzondere curator voert in ieder geval gesprekken met alle betrokkenen. Zij brengt daarvan verslag uit aan de rechtbank en geeft advies aan de rechtbank. Ook kan de bijzondere curator namens het kind een procedure starten.

Bijzondere curator in de zin van art. 1:212 BW

In afstammingszaken benoemt de rechter altijd een bijzonder curator. Het gaat dan vaak om een verzoek tot vervangende toestemming voor erkenning, in het geval de moeder geen toestemming voor erkenning wil geven, of het gerechtelijk vaststellen van het vaderschap van een kind. 

Ook in afstammingszaken spreekt de bijzonder curator met alle betrokkenen en brengt daarvan verslag uit aan de rechter. Tevens geeft de bijzondere curator haar mening over de vraag of het verzoek al dan niet in het belang van het kind moet worden toegewezen.

Bijzondere curator nodig?

Denkt u dat er in uw situatie een bijzondere curator nodig is voor uw kind? Of wilt u eerst meer informatie om deze afweging te kunnen maken? Neemt u dan vooral contact op Geluk advocatuur en mediation. Eefje van Nuenen is geregistreerd bijzonder curator bij Stichting BCN.

Afspraak maken

Heeft u een vraag?