Alimentatie

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, kan het zijn dat u te maken krijgt met alimentatie. U kunt daarbij denken aan partner- en/of kinderalimentatie. Een professionele berekening van uw alimentatie geeft inzage in uw financiële positie. Bij Geluk advocatuur en mediation wordt u van betrouwbaar advies voorzien en bijgestaan in een eventuele procedure.

Wat is alimentatie

Alimentatie is een wettelijke onderhoudsverplichting ten opzichte van uw ex-partner of kind. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan er een verplichting ontstaan een financiële bijdrage te betalen aan de ex-partner. Dit wordt partneralimentatie genoemd. Er is sprake van kinderalimentatie als u een financiële bijdrage dient te leveren aan uw ex-partner ten behoeve van de verzorging en opvoeding van uw kind. Hiervoor maakt het niet uit of er sprake was van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een relatie.

Kinderalimentatie     Partneralimentatie

Waarom alimentatie betalen?

Op het moment dat u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, gaat u eigenlijk een contract aan met uw partner. In dit contract staat opgenomen dat u een onderhoudsplicht naar elkaar heeft. Gaat u uit elkaar dan stopt deze onderhoudsplicht niet altijd. Wanneer een van de partners tijdens het huwelijk geen of weinig inkomsten heeft gehad, dan kan het zijn dat de partner met het hogere inkomen verplicht is om partneralimentatie te betalen.

Als ouder bent u onderhoudsplichtig voor uw kinderen tot zij de leeftijd van 21 jaar bereiken. Als u gescheiden van elkaar leeft, dan betaalt de ene ouder aan de andere ouder een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, tenzij u hierover samen een andere regeling treft.

Alimentatie berekenen

In Nederland wordt alimentatie berekend volgens de rekenmethode van de Nederlandse Werkgroep Alimentatienormen, ook wel de Tremanormen genoemd. Deze rekenmethode wordt door alle rechters in Nederland gebruikt bij het berekenen van de alimentatie. Een alimentatiebedrag hoeft niet altijd door een rechter te worden opgelegd. Partners kunnen ook in onderling overleg, bijvoorbeeld met behulp van een mediator, tot overeenstemming over een alimentatiebijdrage komen. Geluk advocatuur en mediation beschikt over hetzelfde rekenprogramma als de rechtbank.

Mediation en alimentatie

 

Heeft u een vraag?